אירועי החודש
בביתא מחנכים

סמינר קיץ - פדגוגיה של חוסן

7-11

יולי

חדר הסדנאות של ביתא מחנכים

8:30-14:00

מורות ומורים מבתי הספר העל יסודיים בירושלים - בממלכתי, בממ"ד, בממ"ח ובחנ"מ - הצטרפו לסמינר השנתי שלנו!

סמינר קיץ - מה הסיפור שלנו?

8-9

יולי

חדר הסדנאות של ביתא מחנכים

8:30-17:00

מנהלים.ות וצוותי הנהלה בבתי ספר יסודיים - בממלכתי, בממ"ד, בממ"ח ובחנ"מ - הצטרפו לסמינר השנתי שלנו!