אקדמיה ותיכון: ביחד או לחוד

הצטרפו אלינו - מורות ומורים בתיכונים בירושלים ובארץ, אנשי אקדמיה ובעלי עניין בתחומי מדיניות וחינוך. 
הכנס בנושא אקדמיה ותיכון ביחד או לחוד, לאור יעדי משרד החינוך בהרחבת הלמידה האקדמית בשנות התיכון, יפתח בהרצאתו של מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, בקווים לעיצובה של דמות הבוגר במערכת החינוך של מדינת ישראל. לדברים יגיבו, 'הרב והפרופסור', רקטור המרכז האקדמי לב פרופ' דן בוכניק וראש ישיבת תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב, הרב רפאל בובליל, בהתכתבות של התכנית האקדמית התיכונית המתקיימת בישיבה לאור פיתוחה של אותה הדמות, מחשבות על הערך המוסף של תלמיד צעיר באקדמיה, והתפקידים של מערכת החינוך והאוניברסיטאות בצמיחת התלמיד המיטבית. לאחר מכן נתחלק לשש סדנאות למידה שיעסקו בפנים השונות של שילוב אקדמיה בתיכון: תפקידו של המורה לעומת מרצה בעולמות האקדמיה והממשקים הפדגוגיים בין האקדמיה לתיכון, מיומנויות SEL בלמידה אקדמית , הטרוגניות בכיתה במקביל לטיפוח מצויינות רב מימדית, לחץ לימודי בעולם של מתבגרים והתבוננות חינוכית-רוחנית על מודל אקדמיה בתיכון. את הכנס נחתום בפאנל מומחים ייחודי שיעסוק בשאלה העקרונית- מהי הגדרת הידע בעולם משתנה? ומה התפקיד של מערכת החינוך והאוניברסיטאות בהקשר זה.

לאחר מילוי הטופס נשלח לך אישור הרשמה ופרטים מלאים על האירוע.
נתראה!

30

מאי

13:00-18:00

המרכז האקדמי לב | הועד הלאומי 21

מה למידה בתיכון יכולה ללמוד מהאקדמיה ומה יש לאקדמיה להציע? האם האקדמיה מתאימה לכולם? ומהי הגדרתו ותפקידו של הידע בעידן משתנה? הכנס יתקיים בהשתתפות שר החינוך - מר יואב קיש. בשיתוף: המרכז האקדמי לב, ישיבת תורה ומדע, ומינהל חינוך ירושלים