סמינר קיץ - מספרי הסיפורים

מה הסיפור שלכם?!

מי מספר את הסיפור שלנו בתוך בית הספר? ומי מספר אותו לכל הקהילה?

הצטרפו אלינו לסמינר שבמהלכו נחשוב ונכתוב יחד את הסיפור של בית הספר במדיומים שונים.

לאחר מילוי הטופס נשלח לך אישור הרשמה ופרטים מלאים על האירוע.
נתראה!

8-9

יולי

8:30-17:00

חדר הסדנאות של ביתא מחנכים

מנהלים.ות וצוותי הנהלה בבתי ספר יסודיים - בממלכתי, בממ"ד, בממ"ח ובחנ"מ - הצטרפו לסמינר השנתי שלנו!