דעי מה שתשיבי

בתכנית נעמוד על הקשרים שבין גיבוש הזהות לפדגוגיה, ובאופן בו היא באה לידי ביטוי בשיעורי הקודש (ובכלל) בכיתה. מה בתוכנית? ∴יצירת קהילת איכות של מחנכות שלומדות יחד. ∴ זיהוי הפערים בין זהות המחנכת לזהות התלמידות ודיוקם. ∴ חשיבה על ההתנהלות מול שאלות קשות בנושאי אמונה. ∴ חיבור התלמידות לזהות החרדית תורנית שלהן. ∴ פיתוח כלים […]