הפורום הפדגוגי הירושלמי

תוכנית רחבה לחידוד והעמקת תפקיד הריכוז הפדגוגי בבית הספר.  הפורום הפדגוגי הירושלמי הוא תוכנית מעטפת לרכזים ורכזות פדגוגיים/ות בבתי הספר העל יסודיים בירושלים. מטרתו לתמוך ביצירת קהילה של מורות ומורים המחזיקים בתפקיד; לחדד ולהעמיק את תפקיד הריכוז הפדגוגי בבתי הספר; ולהוות פלטפורמה ללמידה משותפת סביב נושאים ואתגרים רלוונטיים.  בשיתוף משרד החינוך ומרכז פסג"ה ירושלים.