דעי מה שתשיבי

מחנכות מחוללות זהות בממ"ח

בתכנית נעמוד על הקשרים שבין גיבוש הזהות לפדגוגיה, ובאופן בו היא באה לידי ביטוי בשיעורי הקודש (ובכלל) בכיתה.

מה בתוכנית?

∴יצירת קהילת איכות של מחנכות שלומדות יחד.

∴ זיהוי הפערים בין זהות המחנכת לזהות התלמידות ודיוקם.

∴ חשיבה על ההתנהלות מול שאלות קשות בנושאי אמונה.

∴ חיבור התלמידות לזהות החרדית תורנית שלהן.

∴ פיתוח כלים להובלת מעגלי שיח בנושאים רגישים.

∴ יצירת זיקה בין שיעורי הקודש לחיי היום-יום של התלמידות.

 

התוכנית מוכרת לגמול השתלמות.

9 מפגשים

אוקטובר - מאי

בית הספר 'נתיבותיה'

קהל יעד

תוכנית פיתוח מקצועי ייחודית למחנכות הממ"ח

יצאנו לדרך,
תרצו להירשם לסבב הבא?
ההרשמה תפתח שוב לקראת שנת תשפ״ד