ארגז הכלים של ביתא

איך לפתח מחוון להערכת למידה רב/בין תחומית?

הערכת ביצועי הבנה בלמידה רב/בין תחומית מאתגרת יותר מהערכת תוצר דיסיפלינרי. לרוב, כדי להעריך תהליך למידה שכזה נעדיף הגשת מטלה ולא בחינה.

כדי לוודא שהמטלה אכן מעריכה את ביצועי התלמידים חשוב מאוד לבנות מחוון למטלה, ולהציגו מראש לתלמידים.

איך לעשות את זה?

כדי לבנות מחוון איכותי, שיכול לשמש אתכן ואת התלמידים בהערכת הביצוע, שימו לב לכמה רכיבים:

∴ קריטריונים – כללו במחוון את אלו המהותיים להכרעה, האם העבודה איכותית?

∴ דירוגים של איכות – הגדירו מראש מהי רמת הביצוע הטובה ביותר, ומה הכי פחות טובה. כדאי לכלול במחוון רמת ביניים אחת לפחות.

∴ משוב – כדאי לתת לתלמידים זמן מוגדר לשיפור הביצועים בהתאם למשוב.

∴ הדגמה – הדגימו את השימוש במחוון בכיתה, כדי שהתלמידים יוכלו להעריך את ביצועיהם באופן עצמאי תוך כדי עבודה.