ארגז הכלים של ביתא

שאלה טובה! איך ננסח שאלות פוריות?

"אני חולם על בית ספר שבו אפנה לילדים במסדרונות או בחצר בית הספר ואשאל 'מה השאלה המעסיקה אתכם?' והם ידעו להשיב לי" (הווארד גרדנר).

למידה רב/בין תחומית ופדגוגיה של שאילה, מתחילה בשאלה טובה. 

יורם הרפז עונה על השאלה "איך להמציא שאלות פוריות"? בעזרת שש תכונות יסוד המאפיינות שאלה פורייה, ומגוון של דוגמאות לשאלות כאלה.