מגדלור ללמידה רב/בין תחומית

גיבוש ויצירה של תוכנית הוראה ולמידה, הכוללת שילוב של שתי דיסיפלינות או יותר, היא משימה מורכבת. 'הארגז של ביתא' סרטט עבורכן מגדלור ללמידה רב/בין תחומית, שמטרתו לסייע לכן לוודא שהתוכנית שלכן מכילה את כל העקרונות העומדים בבסיס למידה זו. המגדלור מתאים ללמידה רב/בין תחומית בכל גיל.     אופן ההכנה: בחרו את מודל ההוראה המתאים לכן, […]

המצפן למעורבות פוזיטיבית

הוראה ולמידה דיפרנציאלית, המותאמת להכלת שונות ופער בין תלמידים ותלמידות, היא אחד מאבני היסוד של פדגוגיה מוטת עתיד.  'הארגז של ביתא' מציע לעלות לקומה הבאה – הוראה בשפה מותאמת לכל אחד מהתלמידים, במטרה להוביל לשינוי חשיבה ולתהליך למידה מכוון מעורבות. אופן ההכנה: הצטיידו במערך שיעור כתוב, ובמצפן המצורף. איך עושים את זה? המצפן למערבות פוזיטיבית […]