InHouse

להיות מורה בירושלים

מאמרי דעה

הארגז של ביתא

שומעות רגע?!

המגזין

ידע. השראה. פרקטיקה.

איך נעצב היום את הזיכרון של מחר?

איפה היית כשפרצה המלחמה? הימים המטלטלים שאנחנו עוברים יעצבו את הזיכרון העתידי שלנו. אבל מה הדברים שנרצה לזכור, ואיך נרצה לזכור אותם? ביתא מחנכים מגישות כאן הצעה ליצירת שיח עם התלמידים והתלמידות שבליבו השאלה מי הא.נשים שנרצה להיות ביום שאחרי המלחמה.

הקריירה החינוכית שלי

חודשים סוערים עוברים על החברה הישראלית, הפגנות, מהפכות, צבע אדום, שביתות… לפעמים קשה בתוך כל הרעש הזה לבודד את המשתנים ולחשוב צלול על עצמנו. קשה להתפנות לעצמנו באופן כללי - לאכול בריא, לעשות ספורט, לקרוא ספר טוב, לנשום. הכל נכון, הכל חשוב, הכל דחוף. אין בפי בשורה גדולה או איזה טיפ ניו אייג'י מהפכני לאיך אפשר להתפנות יותר לרחשי הלב שלנו. רק פנס קטן בידיי, פנס שמצביע על ההזדמנות המופלאה שיש לנו כמורות ומורים, וזה הקיץ!

חינוך ירושלמי

No data was found

בלי בית, עם ספר

חדר מורים פרק 32

אי מבטחים

חדר מורים פרק 31

No data was found